(Scroll down for Abstract of Jaakko Pöytäniemi’s Diploma thesis in English.)

Lapsillamme on ollut iso panos talomme rakentamisessa. Kun aloimme suunnitella talon rakentamista pyysimme arkkitehtuuria opiskelevaa Jaakkoa piirtämään sen meille. Jaakko innostuikin asiasta valtavasti ja on tainnut piirtää talon useampaankin kertaan aina huolellisesti kuunnellen meidän toiveita ja huomioiden joskus tarpeemme paremmin kuin itsekään olisimme osanneet. Työtunteja on varmasti mennyt enemmän kuin tavallisessa toimeksiannossa ja tulokseen ei voi olla muuta kuin tyytyväinen. Tietenkin Jaakko on myös ollut mukana rakentamisessa ehtiessään. Suuri apu on ollut myös Jaakon työskentelyä ohjanneesta Natural Building Companyn arkkitehdistä Kati Juolasta, joka on virallisesti talon pääsuunnittelija.

Talon suunnitelusta tuli myös Jaakon diplomityö ja hän valmistui arkkitehdiksi Oulun Yliopistosta viime kesänä (2017). Alla diplomityön tiivistelmä ja linkki itse diplomityöhön. Talon suunnittelu on myös suunnannut Jaakon luonnonmukaisten talojen suunnittelun uralle ja hän tarjoaa nyt arkkitehtuuripalvelujaan oman arkkitehtitoimistonsa ARKPÖ kautta.

 

 

 

 

 

”TIIVISTELMÄ

Diplomityössäni esitän ekologisen, kestävän ja terveellisen ratkaisun omakotitalorakentamiseen. Käyn myös läpi yleisesti nykyrakentamisen ratkaisuja sekä käytännön problematiikkaa. Kerron, miksi kiinnostuin aiheesta, ja kuinka terveellisen rakentamisen pohtiminen on muuttanut käsitystäni ympäristöstämme ja rakennussuunnittelusta. Diplomityöni pääpainon oli tarkoitus olla savi-ja olkirakentamisessa.

Lopullinen lähestymistapa muotoutui diplomityön edetessä ja alkoi painottua myös muiden kuin savi-ja olkimateriaalien käyttöön. Erityisesti materiaalien vaikutus rakennuksen hiilidioksidijalanjälkeen, kosteuskäyttäytymiseen ja sisäilman laatuun osoittautuivat tärkeäksi. Case study -kohteesta tuli kokonaisuutena myös niin omanlaisensa kohde, ettei olisi tarkoituksenmukaista keskittyä vain olkipaalirakentamiseen.

Toivon työni haastavan niin rakennuttajia, rakentajia kuin suunnittelijoitakin pohtimaan käyttämiensä materiaalien vaikutusta laajemmin elinympäristöömme.

Case study -kohteena esittelen suunnittelemani puurunkoisen luonnonmukaisesti toteutettavan omakotitalon Iso-orvokkiniityn.

Kohde sijaitsee permakulttuuritilalla Karjalohjalla Länsi-Uudellamaalla.

Suunnittelun lähtökohtana oli toteuttaa hiilidioksidijalanjäljeltään negatiivinen, ekologinen, omavarainen ja ennen kaikkea terveellinen omakotitalo.

Iso-orvokkiniitty saavutti harjakorkeuden syksyllä 2016.”

linkki itse diplomityöhön

 

ABSTRACT

In my thesis, I present an ecological, sustainable and healthy solution for home building. I also go through general solutions used in current construction and the practical problems those

present. I will explain why I was interested in the subject and how the healthy construction process has changed my thinking about our environment and building design.

The main focus of the thesis was supposed to be clay and straw construction. The fi nal approach was shaped by the process and the thesis started to emphasize also other materials than clay and straw. The impact of materials on carbon dioxide footprint, moisture behavior and indoor air quality proved to be important. As a whole, the case study became a unique object of its own, so it would not be expedient to focus solely on straw bale construction.

I hope the work challenges customers, builders and designers to reflect on the effects of materials they use in our living environment.

As a case study, I will introduce a wood-framed, ecologically built, self-sustaining home of Iso-orvokkiniitty. The site is located in permaculture farm in Karjalohja in Länsi-Uusimaa. Basis for planning was to implement a carbon dioxide negative, ecological, self-sufficient and above all a healthy home.

Iso-orvokkiniitty reached its full height in the fall of 2016.

Tilaa Iso-orvokkiniitty blogi! /Subscribe To OurBlog!

You have Successfully Subscribed!