Iso-orvokkiniitty hyväksyttiin lokakuussa LAND-keskukseksi eli permakulttuuria esitteleväksi mallitilaksi.

LAND, permakulttuurin mallitilaverkosto

LAND on lyhenne sanoista learning (oppiminen), activities (toiminta), demonstration (esittely) ja network (verkosto). LAND-keskusten verkosto on saanut alkunsa Iso-Britanniassa, jossa kehitettiin vaatimukset paikoille, joihin ihmiset voisivat tulla tutustumaan permakulttuuriin ja jotka voisivat esitellä aihetta laadukkaalla tavalla. Paikat siis hyväksytään tarkastusmenettelyllä ja paikkojen täytyy täyttää selkeät vaatimukset. Niiden täyttäminen takaa, että paikassa ollaan hyvin perillä permakulttuurista ja siellä on riittävät edellytykset permakultturin esittelyyn. Sillä ei ole väliä, kuinka iso tai pieni paikka on ja mitä siellä tehdään. Tärkeää on, että paikassa on permakulttuuria opiskelevia ihmisiä ja sitä kehitetään permakulttuurisuunnitelman mukaan.

Minulle oli itsestään selvää heti kuultuani tästä verkostosta, että Iso-orvokkiniitystä tulee joskus LAND-keskus. Siksi osallistun mielelläni Suomen permakulttuuriyhdistyksessä LAND-verkoston kehittämiseen. Jo yhdistyksen alkuaikoina vuosina 2017-18 LAND-verkostoa tuotiin pohjoismaihin ja Balttiaan yhteisellä Nordplus-rahoitteisella projektilla. Siinä yhteydessä saimme ensimmäisen LAND-keskuksen Suomeen, Turun Koroisen https://www.koroinen.info , joka on Koroisten Elävän kulttuurin yhdistyksen ylläpitämä paikka. Samalla tanskalaiset, jotka olivat jo järjestäneet LAND-verkoston ja paikkojen hyväksynnän Englannin mallin mukaan, opettivat meitä muita, miten organisoitua paikallisesti.

Myös Tärkkilä https://www.tarkkila.fi Jämsänkoskella on mukana Suomen LAND-verkostossa. Tärkkilässä tehdään töitä kaikkien LAND-ehtojen täyttämiseksi ja se onkin niin sanottu LAND-oppija. Eli nyt meitä on jo kolme paikkaa, jotka Suomessa kuuluvat tähän verkostoon. Hakeminen mukaan verkostoon ei edellytä, että kaikki ehdot täyttyvät heti, tarkastuksessa käydään läpi vaatimuksia ja sitä, miten paikka voisi ne täyttää. Toki olisi mukava saada lisää paikkoja mukaan!

Meidän polkumme permakulttuurin mallipaikaksi oli aika pitkä. Se johtui ennen kaikkea siitä, että kunnollisen permakulttuurisuunnitelman teko otti oman aikansa. Päätimme hakea tarkastusta nyt keväällä, koska Erkki on työstänyt Iso-orvokkiniittyn permakulttuurisuunnitelmaa permakulttuuridiplomityönään. Ajattelimme muutenkin ajan olevan kypsä sille, että ryhdymme systemaattisemmin kertomaan permakulttuurisista ratkaisuistamme paikassamme.

Tarkastus oli osa yhdistyksen kevätkokouksen ohjelmaa 21.5.2022 ja avoin kaikille. Tämä on ollut käytäntö myös muiden paikkojen suhteen. Eli tarkastus- ja hyväksyntätapahtumat on järjestetty yhdistyksen kokousten yhteydessä ja osana tapahtuman ohjelmaa. Siten muutkin ovat päässeet tutustumaan prosessiin. Näin olemme myös saaneet mukaan uusia LAND-tarkkailijoita tiimiimme, jonka tehtävänä on hyväksyä uudet paikat ja tehdä uusintatarkastukset kahden vuoden välein.

Meiltä jäi kevään tarkastuksessa muutama ehto täyttymättä: emme olleet saaneet valmiiksi permakulttuurista kertovia kylttejä ja meiltä puuttui vapaaehtoisten ohjelma, riskiarvio ja turvallisuusohjelma. Itselläni oli työn alla suunnitelma, jonka tuloksena syntyivät esittelykylttien tekstit, jotka sitten Erkki ja vapaaehtoiset tekivät ja pystyttivät paikoilleen. Riskiarvion ja suunnitelmat taas teki Pinja, jonka idea oli alunperinkin ottaa meille vapaaehtoistyöntekijöitä kesäksi, nämä suunnitelmat siis tulivat lopulta tarpeeseen. Näin ollen pystyimme hakemaan lopullista hyväksyntää kesän lopulla, jonka LAND-tiimi sitten myönsikin meille syyskuun lopussa. Juhlimme LAND hyväksyntäämme avointen ovien päivänä 8.10.2022!

Permakulttuuriyhdistys hallinnoi LAND-verkostoa. Ennen kaikkea minua kiinnostaa kehittää esimerkiksi markkinointi-, koulutus- ja tapahtumayhteistyötä LAND-verkoston kesken. Toiminkin yhdistyksessä LAND-koordinaattorina eli vastuullani on verkoston ja toiminnan kehittäminen. En toki tee sitä yksinään, mutta edistän ja ohjaan yhteistyötä. LAND-verkoston toiminta on vasta aluillaan, mutta kehitysmahdollisuudet ovat innostavia!

Tässä vielä linkki LAND-verkostoa esittelevään filmiin: https://www.youtube.com/watch?v=M4XAx1M5YDc

Lisää tietoa LAND-verkostosta Suomen permakulttuuriyhdistyksen sivulta: https://www.permakulttuuri.fi/land-verkosto

Tilaa Iso-orvokkiniitty blogi! /Subscribe To OurBlog!

You have Successfully Subscribed!