Alkupiirissä esittäydyttiin ja tutustustuttiin toistemme projekteihin.

15.-16. heinäkuuta 2023 pidimme toista kertaa Permakulttuurin Perusteet -kurssin Iso-orvokkiniityllä. Kurssilaisia oli 20 eli maksimimäärä. Osallistujia oli monipuolisesti eri puolilta Suomea Kempelettä myöten. He olivat myös taustaltaan erilaisia, ja osalla oli jo oma projekti eri asteisesti aloitettu tai paikka tiedossa omavaraistelua ja permakulttuuria ajatellen. Oli niitäkin, joilla tämä oli vasta haaveissa. Projketit olivat hyvinkin erilaisia mökkitonteista maatilaan ja yhteisöhankkeisiin.

Iso osa kurssia oli toisiin kurssilaisiin tutustuminen. Sen mahdollisti myös lähes kaikkien yöpyminen paikan päällä teltoissa. Illalla oli aikaa jutella syömisen ja saunomisen ohella. Myös itse kurssi rakentui paljolti keskustelujen varaan, mihin onnistuttiin luomaan turvallinen ilmapiiri isollakin joukolla. Mahtava porukka oli siis koolla! Marja ja Erkki toimivat opettajina tasapuolisesti ja toisiaan tukien. Myös osallistujien kokemuksia, osaamista ja tietoa pyrittiin jakamaan kaikkien kesken.

Kurssi alkoi permakulttuurin peruskäsitteistä, minkä jälkeen se rakentui permakulttuurin suunnitteluprosessin varaan. Kävimme läpi havainnoinnin, analyysin, suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon sekä arvioinnin nojautuen Iso-orvokkiniityllä toteutettuihin esimerkkeihin. Siinä rinnalla tarkastelimme eri vaiheet myös Loobyn Suunnitteluverkon avulla.

Yhdessä syöminen on tärkeä osa tutustumista.

Suunnitteluesimerkkeinä eri vaiheissa toimivat tutustumiskierros Iso-orvokkiniityllä, talomme ernergiaratkaisut, lammet, sieniviljely, metsäpuutarha ja mehiläisten hoito ja villiinnyttäminen. Toteutusvaihe liittyi metsäpuutarhaan, jolloin saatiin myös kädet multaan metsäpuutarhan kiltaistutuksissa. 20 henkeä saa runsaassa tunnissa paljon aikaan! Kurssilaiset pääsivät myös pohtimaan omia suunnitelmiaan ryhmätyönä. Paljon siis mahtui asiaa yhteen viikonloppuun – ehkä jopa liikaa…

Suunnitteluverkon ja ”ihmiset ja permakulttuuri” teeman avulla käytiin myös paljon keskustelua siitä, miten tärkeää on pystyä toimimaan ihmisten kesken ja yhteisöllisesti. Viimekädessä sellaista permakulttuuriprojektia ei olekaan, jossa ei olisi ihmisten välistä kanssakäymistä mukana.

Suunnitteluvaiheessa käytettiin esimerkkinä Iso-orvokkiniityllä toteutettua sieniviljelyä.

Kurssilaiset tulivat ehkä melko konkreettisin projekteihinsa liittyvin ajatuksin kurssille, mutta olivat tyytyväisiä siihen, että kurssilta ja permakulttuurista saa eväitä itse asiassa koko elämänsä suunnitteluun. Mitäpä muuta permakulttuuriprojektit loppujen lopuksi usein ovatkaan kuin koko elämä – vaikka toki permakulttuuria käytetään myös rajatumpien projektien suunnitteluun.

Permakulttuurin Perusteet kurssi toimi toivottavasti ikkunana siihen, mitä kaikkea permakulttuuri on ja innosti tutkimaan aihetta lisää ja ennen kaikkea toteuttamaan permakulttuuria omassa elämässään. Jatkossa kuulemme varmasti uusista permakulttuuriprojekteista eri puolilta Suomea!

Suunnitteluharjoitukset tehtiin viiden kurssilaisen kohteista ja suunnitelman hahmottamiseen käytettiin sopivia ympäristöstä löytyviä materiaaleja.
Toteutusvaiheessa saatiin kädet multaan metsäpuutarhan kiltaistutuksissa.

Tilaa Iso-orvokkiniitty blogi! /Subscribe To OurBlog!

You have Successfully Subscribed!